MyYaran käyttöehdot

Tervetuloa Yara International ASA:n (”Yara”) MyYara-hallintaportaaliin (”Sivusto”). Käyttämällä Sivustoa sitoudut noudattamaan näitä yleisiä käyttöehtoja (”Käyttöehdot”) ja ymmärrät, että sinun ja Yaran ja sen konserniyhtiöiden välille muodostuu sitova sopimus. Jos hyväksyt nämä Käyttöehdot toisen henkilön tai oikeushenkilön puolesta, vakuutat, että sinulla on täydet valtuudet velvoittaa kyseinen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö noudattamaan Käyttöehtoja. Jos et hyväksy Käyttöehtoja, sinun on lopetettava Sivuston käyttö. Käyttöehtoja sovelletaan niin laajasti kuin se on pakottavan lainsäädännön mukaan sallittua.

 1. Muutokset Käyttöehtoihin

  Yara voi milloin tahansa muuttaa Käyttöehtoja tekemällä muutoksia tähän verkkosivustoon. Tarkista Käyttöehdot säännöllisesti: mahdolliset muutokset sitovat sinua, jos jatkat Sivuston käyttöä. Ellet hyväksy muutettuja ehtoja, sinun on lopetettava Sivuston käyttö ja pyydettävä Yaraa sulkemaan käyttäjätilisi ilmoittamalla asiasta puhelimitse sähköpostitse tietosuoja@yara.com.

 2. Sivuston käyttö

  Sinulla on oikeus

  1. ladata Sivustolle omia tietojasi (”Käyttäjäsisältö”)
  2. tulostaa ja ladata otteita Sivustosta omaan käyttöösi
  3. ohjata Sivustolle organisaatiossasi toimivia henkilöitä ja/tai muita henkilöitä, jotka valtuutat käyttämään Sivustoa puolestasi.

  Sivustoa ei saa käyttää tai yrittää käyttää tai sallia muiden käyttää seuraavilla tavoilla:

  1. käyttäminen välineenä vilpillisessä tai haitallisessa toiminnassa, kuten uhkailussa, häirinnässä, kiusaamisessa tai roskapostin, troijalaisten, virusten tai muiden haittaohjelmien tai haitallisten asioiden jakamisessa;
  2. sellaisen (kohdassa 2 määritellyn) Käyttäjäsisällön Sivustolle lataaminen, Sivustolla käyttäminen, Sivuston kautta saataville saattaminen tai Sivustolla jakaminen, joka (i) loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia, kuten työntekijöidesi tai muiden kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia, yksityisyydensuojaa tai työsuhteeseen liittyviä oikeuksia, tai joka (ii) sisältää paikkansapitämätöntä, vilpillistä, lainvastaista, haitallista tai halventavaa aineistoa;
  3. Sivuston haavoittuvuuksien etsiminen tai testaaminen tai minkä tahansa Sivustolla käytettyjen tunnistautumis- tai tietoturvaratkaisujen tai muiden teknisten rajoitusten murtaminen, käytöstä poistaminen, kiertäminen, poistaminen tai vahingoittaminen;
  4. muutosten tekeminen Sivustoon, Sivuston kääntäminen, muokkaaminen, toisintaminen, osiin purkaminen, lähdekoodiksi kääntäminen, johdannaisteosten luominen tai mikä tahansa muu Sivuston tai sen osien hyödyntäminen ilman Yaran nimenomaista kirjallista suostumusta;
  5. Sivuston tai Sivuston Sisällön osien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin ilman Yaran tai sen lisenssinantajien siihen antamaa lupaa;
  6. näiden Käyttöehtojen tai minkä tahansa sovellettavien lakien tai määräysten rikkominen;
  7. Sivustolta tulostetun tai ladatun Sisällön kopioiden muokkaaminen; Sivuston Sisältöä ei myöskään saa käyttää ilman siihen mahdollisesti liittyvää tekstiä. Yara (ja mahdollisesti mainitut avustajat) on aina mainittava Sivuston Sisällön tekijöinä.

  Pyrimme päivittämään Sivustoa säännöllisesti ja voimme milloin tahansa muuttaa Sivustoa ja sen sisältöä. Tarvittaessa voimme ilman ennakkovaroitusta katkaista pääsyn Sivustolle tai sulkea Sivuston yksinomaisen harkintamme mukaan määrittämättömäksi ajaksi.

 3. Pääsy Sivustolle, käyttäjätilit ja salasana

  Voidaksesi käyttää Sivustoa sinun on luotava käyttäjätili ja annettava pyydetyt tiedot. Kun luot käyttäjätilin, sinusta tulee ”Tilinomistaja”. Velvollisuutesi on varmistaa, että yhteystietosi ja käyttäjätilisi tiedot ovat oikein ja ajan tasalla.

  Käyttäjätunnusta, salasanaa ja mahdollisia muita Sivustolle pääsyyn ja Sivuston käyttämiseen tarvittavia tietoja on säilytettävä luottamuksellisina, eikä niitä saa luovuttaa millekään kolmannelle osapuolelle muutoin kuin Käyttöehtojen mukaisesti (esim. kohdan 2 ensimmäisen alakohdan luetelmakohta c). Sitoudut siihen, että käyttäjätilisi käyttö on yksinomaan sinun vastuullasi. Sitoudut ilmoittamaan Yaralle viipymättä mahdollisesta käyttäjätilisi luvattomasta käytöstä.

  Yara varaa oikeuden sulkea käyttäjätilin ja poistaa Käyttäjäsisältöä milloin tahansa ja mistä tahansa syystä ilman ennakkoilmoitusta ja ilman tästä aiheutuvaa vastuuta.

 4. Sisältö

  Sivustolla on tarjolla monenlaista aineistoa, muun muassa tietoa, asiakirjoja, valokuvia, havainnekuvia, taideteoksia, käyttöliittymiä, teksti-, ääni- ja videomateriaalia sekä toimintoja, joiden avulla käyttäjä voi ladata aineistoa Sivustolle tai Sivustolta tai jakaa tai muulla tavoin hyödyntää Sivustolla olevaa aineistoa (”Sivuston Sisältö”).

  Vastuu Sivustolle lataamasi Käyttäjäsisällön oikeellisuudesta, laadusta, luotettavuudesta ja ylläpidosta on yksinomaan sinulla. Vakuutat, ettei Käyttäjäsisältösi ole näiden Käyttöehtojen vastaista ja että vastaat itse kaikista riskeistä, joita liittyy Käyttäjäsisältösi mahdolliseen luovuttamiseen kolmansille osapuolille. Yara ei vastaa mahdollisesta Käyttäjäsisällön häviämisestä tai vahingoittumisesta tai tästä aiheutuvista kustannuksista.

 5. Tietojen kerääminen ja käyttö

  Yara varaa maksuttoman oikeuden kerätä, käyttää ja muulla tavoin hyödyntää Käyttäjäsisältöä kaupallisiin tarkoituksiin, tilasto- tai analyysitarkoituksiin tai markkinointitarkoituksiin näissä Käyttöehdoissa esitetyillä ehdoilla. Tämä koskee myös henkilötietoja, joiden perusteella henkilö voidaan suoraan tai välillisesti tunnistaa. Yaralla on oikeus käyttää Käyttäjäsisältöä seuraaviin tarkoituksiin:

  1. tarjotakseen Käyttäjäsisällöstä koottuja, liiketoimintasi perusteella sinua mahdollisesti kiinnostavia raportteja tai suosituksia;
  2. yhdistelläkseen Käyttäjäsisältöä muuhun paikallisesti käytettävissä olevaan tietoon (”Yhdistellyt Tiedot”) ja kootakseen ja analysoidakseen Yhdisteltyjä Tietoja mihin tahansa tarkoitukseen tehtävien raporttien, selvitysten, analyysien, tilastojen tai muiden sellaisten laatimista varten;
  3. siirtääkseen Yhdisteltyjä Tietoja mihin tahansa kotimaiseen tai ulkomaiseen lähipiiriin kuuluvan kolmannen osapuolen maatilan hallintaportaaliin i) Sivuston ja vastaavien portaalien sekä kyseisten portaalien kanssa käytettäviksi tarkoitettujen ohjelmistojen ja työkalujen kehittämiseksi tai parantamiseksi ja ii) Sivuston ja tällaisten portaalien sekä portaalien kanssa käytettäviksi tarkoitettujen ohjelmistojen ja työkalujen asianmukaisen toiminnan takaamiseksi
  4. käyttääkseen Yhdisteltyjä Tietoja Yara-konsernin kotimaisissa tai ulkomaisissa yhtiöissä ja jakaakseen Yhdisteltyjä Tietoja niille mitä tahansa tarkoitusta varten, muun muassa osana muille asiakkailleen ja liiketoimintakumppaneilleen suunnattua tarjontaansa.

  Tämän Sopimuksen päättyessä (päättymisen syystä riippumatta) Yaralle jää oikeus käyttää Tietoja tässä esitetyllä tavalla lukuun ottamatta tämän kohdan 5 ensimmäisen alakohdan luetelmakohdassa a tarkoitettuja käyttötarkoituksia.

 6. MyYara-tietosuojaseloste

  Yara suhtautuu vakavasti yksityisyydensuojaan liittyviin kysymyksiin erityisesti internetissä. Laatimastamme tietosuojaselosteesta (”MyYara-tietosuojaseloste”) löydät vastauksen tavallisimpiin huolenaiheisiin. MyYara-tietosuojaseloste on julkaistu seuraavalla verkkosivulla: MyYara-tietosuojaseloste. MyYara-tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten Yara saa käsitellä henkilötiedoiksi katsottavaa Käyttäjäsisältöä.

 7. Immateriaalioikeudet

  Sivuston ja Sivuston Sisällön immateriaalioikeudet omistaa Yara ja/tai mahdollinen kolmas osapuoli, jolta Yara on ostanut lisenssin. Kaikki missä tahansa maailman maassa tai oikeusjärjestyksessä tunnustetut oikeudet Sivustoon ja Sivuston Sisältöön pidätetään riippumatta siitä, onko oikeudet rekisteröity.

  Kaikki Käyttäjäsisältöön liittyvät omistusoikeudet ja mahdolliset immateriaalioikeudet kuuluvat Tilinomistajalle. Yaralla on oikeus käyttää Käyttäjäsisältöä näissä Käyttöehdoissa määriteltyihin tarkoituksiin. Jos lataat Käyttäjäsisältöä Sivustolle Tilinomistajan puolesta, hyväksyt sen, että kyseisen Käyttäjäsisällön omistusoikeus ja kaikki immateriaalioikeudet kuuluvat Tilinomistajalle.

  Jos olet jonkin tekijänoikeuden, tavaramerkin tai muun immateriaalioikeuden omistaja tai omistajan valtuutettu edustaja, sitoudut ilmoittamaan Yaralle viipymättä mahdollisista Sivustolla tai Sivuston välityksellä tapahtuvista oikeuksiesi loukkauksista. Yara poistaa yksinomaisen harkintansa mukaan sellaisen Sivuston Sisällön ja Käyttäjäsisällön, joka loukkaa tai jonka epäillään loukkaavan kolmansien osapuolten oikeuksia.

 8. Vastuunrajoitukset

  Yara ei vastaa siitä, jos Sivusto ei ole käytettävissä mistä tahansa syystä. Yara voi yksinomaisen harkintansa mukaan rajoittaa pääsyä koko Sivustolle tai joillekin Sivuston osille ja/tai keskeyttää Sivuston toiminnan tarpeen mukaan huoltotoimenpiteiden, korjausten tai muiden muutosten tekemiseksi ilman ennakkoilmoitusta ja ilman tästä aiheutuvaa vastuuta. Olet yksin vastuussa siitä, että käytät Sivustoon liittyvään tiedonsiirtoon suojattua yhteyttä.

  Sivusto ja Sivuston Sisältö toimitetaan sellaisena kuin se on (”as is”). Yara ei anna minkäänlaisia vakuutuksia Sivuston pätevyydestä, oikeellisuudesta, virheettömyydestä, soveltuvuudesta, käytettävyydestä tai ajantasaisuudesta. Yara ei ole velvollinen päivittämään Sivustoa. Käytät Sivustoa kokonaan omalla vastuullasi, mukaan luettuna riski siitä, että saatat saada virheellistä, sopimatonta tai muuten paheksuttavaa sisältöä.

  Tarjotut tiedot ja suositukset ovat Yaran käsityksen mukaan niiden julkaisuajankohtana oikeita ja virheettömiä. Ne on tarkoitettu yksinomaan Sivuston ja siihen liittyvien ohjelmistojen asianmukaista käyttöä koskeviksi ohjeiksi ja mahdollisten niihin liittyvien tavaroiden ja/tai palveluiden asianmukaista käyttöä, käsittelyä ja varastointia koskeviksi ohjeiksi. Niitä ei pidä tulkita takuiksi tai laatua koskeviksi selvityksiksi, eikä niihin voida millään tavalla vedota Yaran tai sen edustajien vastuun perusteena.

  Viljelykasveja on lukemattomia, ja niitä kasvatetaan erilaisissa tuotantojärjestelmissä, monenlaisissa maaperissä ja hyvin vaihtelevissa ilmasto-oloissa. Tästä syystä Yara ei anna mitään nimenomaisia tai hiljaisia vakuutuksia tai takuita työkalulla kerättyjen tietojen paikkansa pitävyydestä, eikä ota minkäänlaista vastuuta näiden tietojen perusteella tehdyistä liikkeenjohdon päätöksistä. Käyttämällä Sivustoa ja siihen liittyviä ohjelmistoja sitoudut kantamaan täyden vastuun kaikista viljelyyn liittyvistä päätöksistäsi.

  Yara ja kaikki sen läheisyhteisöt nimenomaisesti sulkevat pois kaikki vastuut, vakuutukset ja muut ehdot, jotka voitaisiin muutoin lain mukaan katsoa hiljaisesti annetuiksi. Yara tai mikään sen läheisyhteisöistä ei vastaa mistään välillisistä tai välittömistä vahingoista, mukaan lukien saamatta jäänyt voitto, menetetty liiketoiminta, liiketoiminnan keskeytyminen, tietojen menettäminen tai vahingoittuminen, liiketoimintamahdollisuuksien menettäminen, liikearvo ja maine sekä mahdolliset muut vahingot, jotka ovat aiheutuneet Sivuston käytöstä tai siitä, ettei Sivustoa ole voinut käyttää, tai jotka millä tahansa tavalla liittyvät näihin seikkoihin. Jos olet tyytymätön, ainoa käytettävissäsi oleva oikeuskeino on lopettaa Sivuston käyttö ja pyytää Yaraa sulkemaan käyttäjätilisi. Jos Yara tai jokin sen läheisyhteisöistä on pakottavan lain mukaan vastuussa vahingoistasi, Yaran ja/tai minkä tahansa sen läheisyhteisön yhteenlaskettu vastuu on rajoitettu enintään 10 000 euroon. Mikään tässä kohdassa mainittu ei kuitenkaan rajoita tai poista Osapuolen vastuuta erehdyttämisestä.

 9. Korvausvelvollisuus

  Sitoudut korvaamaan meille, läheisyhteisöillemme, tytäryhtiöillemme, toimihenkilöillemme ja työntekijöillemme kaikki väitteet, vaatimukset, vastuut, vahingot, tappiot ja kustannukset (asianajopalkkiot mukaan luettuina), joita meitä vastaan mahdollisesti esitetään tai joita meille mahdollisesti aiheutuu i) sen perusteella, miten sinä olet käyttänyt Sivustoa, tai ii) sen perusteella, että olet rikkonut näitä Käyttöehtoja.

 10. Oikeuksista luopuminen ja lausekkeiden erillisyys

  Jos Yara milloin tahansa tai minkä tahansa ajan kuluessa jättää vaatimatta jonkin näiden ehtojen määräyksen täytäntöönpanoa tai ryhtymättä johonkin näiden ehtojen mukaiseen harkinnanvaraiseen toimenpiteeseen, tämä ei tarkoita sitä, että Yara olisi luopunut oikeudesta vedota kyseiseen määräykseen tai oikeudesta panna sittemmin täytäntöön mikä tahansa näiden Käyttöehtojen määräys.

  Jos toimivaltainen viranomainen katsoo minkä tahansa näiden Käyttöehtojen määräyksen olevan kokonaisuudessaan tai osittain pätemätön, mitätön tai täytäntöönpanokelvoton, se ei vaikuta Käyttöehtojen muiden määräysten eikä kyseisen määräyksen jäljelle jäävän osan pätevyyteen.

 11. Käännökset

  Nämä Käyttöehdot saatetaan kääntää muille kielille. Jos Käyttöehtojen englanninkielisen version ja muunkielisen version välillä on ristiriitaa, noudatetaan englanninkielistä versiota. (add link to EN ToU).

 12. Sopimuksen siirtäminen

  Yaralla on oikeus siirtää näiden Käyttöehtojen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa toiselle Yara-konserniin kuuluvalle yhtiölle tai mille tahansa kolmannelle organisaatiolle. Sinulla on oikeus siirtää näiden Käyttöehtojen mukaiset oikeutesi ja velvollisuutesi toiselle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle ainoastaan siinä tapauksessa, että sovimme siitä kirjallisesti.

 13. Oikeuspaikka ja sovellettava laki

  Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Norjan lakia. Erimielisyystilanteissa ei-yksinomainen toimivalta on Norjan tuomioistuimilla.

 14. Yhteydenotot

  Sitoudut vastaanottamaan Yaralta Sivustoon liittyvää sähköistä viestintää. Sivustoon liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä Yaraan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tietosuoja@yara.com.

  Otamme mielellämme vastaan ideoita, palautetta ja ehdotuksia siitä, miten voisimme parantaa Sivuston käyttökokemusta sinua ja muita käyttäjiä varten (”Ehdotukset”). Lähettämällä meille Ehdotuksia annat meille ei-yksinomaisen, maailmanlaajuisen, pysyvän, peruuttamattoman, lisämaksuista vapaan, alilisensoitavan oikeuden käyttää, muokata ja jakaa Ehdotuksia tai hyödyntää niitä millä tahansa muulla tavalla.